Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Mezinárodní sítě schválené v první výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 02.10.2015

Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v programovém období 2014 - 2020 českým městům operační program URBACT III.

Ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá hledat pro tyto aktivity nové partnery a poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům a projektovým partnerům prostřednictvím svého národního kontaktního místa. Zástupci měst mají nyní znovu příležitost připojit se k mezinárodní síti.

Novými partnery jedenadvaceti sítí vybraných v 1. výzvě OP URBACT III se mohou stát:

města, městské části, organizova­né aglomerace, instituce vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národ­ní úrovni, státní univerzity nebo výzkumná centra zapojená do rozvoje měst.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.

  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.

  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

Seznam schválených sítí naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/53544b6d-ce9f-4ba8-b960-91ebe55ba598/Brozura_site-prvni-vyzva.pdf?ext=.pdf

Další informace o první i dalších plánovaných výzvách naleznete na adrese www.urbact.cz.

Pokud máte zájem o připojení se k síti, kontaktujte prosím vedoucí město dané sítě. V případě dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na národní kontaktní místo na emailu eliska.pilna@mmr.cz.

Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty