Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

JESSICA v Integrovaném operačním programu podpořila 6 000 bytů

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, TZ 23. 11. 2015

Pilotní ověření finančního nástroje JESSICA bylo úspěšné a od konce ledna 2014 do dnešního dne jeho prostřednictvím Komerční banka poskytla žadatelům 149 zvýhodněných úvěrů ve výši bezmála 587 mil. Kč. Regenerace bytových domů, na které jsou prostředky JESSICA v Integrovaném operačním programu určeny, se dotýkají bezmála šesti tisíc bytů. Většina projektů má za cíl snížení celkové spotřeby energie a dosažená míra energetické úspory dosahuje v průměru 40 %. Obyvatelům bytových domů tak zbyde v peněženkách více peněz.

Iniciativa JESSICA (Joint Support for Sustainable Investment in City Areas) z předchozího programovacího období je společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí, která pomocí mechanismů finančního inženýrství podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu. Jedná se o návratnou podporu a navracené prostředky jsou znovu využívány ke stejnému nebo podobnému účelu. Implementaci finančního nástroje JESSICA v Integrovaném operačním programu (dále jen „IOP“) schválil Monitorovací výbor IOP dne 31. května 2011 a k tomuto účelu alokoval 610 mil. Kč z prostředků ERDF. Finanční nástroj JESSICA měl v IOP podobu zvýhodněných úvěrů s fixní úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, která mohla dosahovat až 30 let. Poskytovatelem těchto zvýhodněných úvěrů se na základě veřejné zakázky stala Komerční banka, a.s.

Alokace, vyhrazená pro finanční nástroj JESSICA v IOP, již byla vyčerpána a splátky poskytnutých úvěrů jsou do konce roku 2015 využívány na úvěrování posledních projektů. Zájemci o tuto formu podpory však budou mít šanci i v dalších letech. Po dobré zkušenosti a zájmu žadatelů bude MMR  pokračovat v implementaci finančních nástrojů i v současném programovacím období. Finanční nástroj v Integrovaném regionálním operačním programu je ve fázi počáteční přípravy a bude implementován v souladu s politikou EU, která výhledově směřuje k vyššímu důrazu na návratnou formu podpory oproti formě grantové.

 
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty